Kirsten Bjerregaard Kristiansen

Jeg er 68 år og blev kandidat i psykologi fra Københavns Universitet 1990.
Jeg har tidligere arbejdet med revalidering og psykiatri.

Jeg arbejdede med diagnostisk afklaring, psykologiske undersøgelser, individuel terapi, gruppeterapi, pårørende samtaler og supervision.

I dag arbejder jeg blandt andet med livskriser, depression, angst, dilemmaer i familier og parforhold. Desuden tilbyder jeg supervision og psykologiske undersøgelser.

Du kan læse mere under afsnittet om behandling.
Jeg har mange års erfaring inden for det kliniske område.

Jeg er inspireret af henholdsvis:

- Systemisk/Socialkonstruktivistiske/Narrativ/

- Mindfulness Baseret Kognitiv metode

- Eksistenspsykologi.

 

Bliver du forhindret i en aftale, skal du melde afbud senest kl. 12.00 dagen før din aftale. 


Praksisoverenskomst med Danske Regioner (tager imod lægehenvisning)

 

https://www.dp.dk/raadgivning/selvstaendig/psykolog-med-ydernummer/honorarer-afregning-og-omsaetning/praksishonorarer/


Jeg samarbejder med:

Cand. Psych. Masja Dessau www.masjadessau.dk 

Cand. Psych. Christian Nyholm www.psykologcn.dk

Cand. Psych. Karina Wagtmann www.karinawagtmann.com

 

Akkrediteret 15.09.2020 

https://www.ikas.dk/afgoerelser/resultat/?id=32803 

 

 

Privatlivspolitik, Kirsten Bjerregaard Kristiansen

 

Du kan altid finde psykologer på sundhed.dk:

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler