Behandling:

Et samfund i hastig udvikling stiller hele tiden krav til at det enkelte menneske omstiller sig. Det gælder både voksne, unge og børn.
Et livsforløb veksler mellem mere stabile perioder, og perioder hvor der sker forandringer. I de forskellige forandringsfaser kan der forekomme reaktioner, der i fagsprog kaldes kriser. Der kan være forskellige årsager til en krisereaktion, f.eks. ændring i ens erhvervsmæssige situation, forandring i familieforhold, chokerende oplevelser i forbindelse med ulykker eller tab af nærtstående personer.


Jeg modtager personer med lægehenvisning, hvor der ydes tilskud til:
 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokerende abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år.
Jeg tilbyder også psykologhjælp til:
 • dilemmaer i familier
 • dilemmaer i parforhold
 • stress
 • psykosomatiske problemer
 • coaching