Betaling

Enhver kan frit henvende sig.

I visse tilfælde kan kommunen efter ”Serviceloven” yde hel eller delvis dækning af udgiften til psykologbehandling.

 

Har du en lægehenvisning kan du i visse tilfælde få tilskud til psykologhjælp. Du skal have henvisningen hos egen læge.

Din henvisning må kun være 1 måned gammel inden den hentes ned fra henvisningsportalen. Hvis din henvisning er over 1 måned gammel, skal du kontakte din læge igen for en ny henvisning. 

Første samtale med lægehenvisning for kategori 1 - 9 koster 424,20 kr.

Første samtale med lægehenvisning for kategori 10 - 11 depression og angst koster 424,20 kr.

Øvrige samtaler for kategori 1 - 9 koster 353,72 kr.

Øvrige samtaler for kategori 10 - 11 depression og angst koster 353,72 kr.

Er du aktiv medlem af "Sygesikringen Danmark" er du berettiget til 200,- kr. i tilskud pr. konsultation ved lægehenvisning.
  

Har du ikke en lægehenvisning koster en konsultation:
 
Individuel samtale 1.200,- kroner. (45 min.)

Parsamtale            2.400,- kroner. (90 min.)

Supervision           1.200,- kroner  (45 min.)
 

Du kan få tid til samtale og oplysning om betaling ved at ringe til mig alle hverdage mellem kl. 12.00 – 12.30.

Du skal melde afbud seneste kl. 16.00 dagen før, du har en aftale, ellers tager jeg honorar for udeblivelse.

Ved lægehenvisning er honorar for udeblivelse din egen betaling.

Uden lægehenvisning er honorar for udeblivelse 1200 kr.

 

Du kan betale med MobilPay eller kontant efter hver samtale.