Oplysninger om min behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Den dataansvarlige:

PSYKOLOG Kirsten Bjerregaard Kristiansen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Kirsten Bjerregaard Kristiansen

Peder Skrams Gade 1,kld.,th.

1054 Kbh. K.

Tlf.: 40178583

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CVR-nr.: 18409283

Jeg er ikke etableret uden for EU

 

 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Jeg har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker min behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af

interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der

begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Jeg har ikke andre personoplysninger om dig.

 

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Jeg anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Retur til hjemmeside.